ดร.ทรงพร จั่งเทศ มอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ห้องสงฆ์ หอผู้ป่วยในชาย และคลินิกพัฒนาการเด็ก

ดร.ทรงพร จั่งเทศ มอบเครื่องฟอกอากาศจำนวน 2 เครื่อง ให้แก่ห้องสงฆ์ หอผู้ป่วยในชาย และคลินิกพัฒนาการเด็ก
ด้วยความขอบคุณจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแม่สะเรียง

Loading

Scroll to Top