ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน (อปท.) ร่วมกับคริสตจักรบ้านแพะ มอบขนมจำนวน 43 ห่อ ให้แก่ผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยใน รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

ศจ.ดร.บัวขาบ รองหานาม องค์การประกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกบ้าน (อปท.) ร่วมกับคริสตจักรบ้านแพะ มอบขนมจำนวน 43 ห่อ ให้แก่ผู้ป่วยในตึกผู้ป่วยใน รวมถึงเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง
ด้วยความขอบคุณจากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแม่สะเรียง

Loading

Scroll to Top