คุณทับทิม ปวนะฤทธิ์ บริจาคเงินจำนวน 5,000 บาท เพื่อสนับสุนกิจการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ด้วยความขอบคุณจากคณะบริหารโรงพยาบาลแม่สะเรียง

Loading

Scroll to Top