รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ สส.สมบัติ ยะสินธุ์ และ คุณอดุลย์ ศุภลักษณ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ สส.สมบัติ ยะสินธุ์ และ คุณอดุลย์ ศุภลักษณ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ สส.สมบัติ ยะสินธุ์ และ คุณอดุลย์ ศุภลักษณ์ บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน ให้แก่โรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยมีนายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผอ.โรงพยาบาลแม่สะเรียง รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน ณ ร้านอาหารบ้านไม้แดง เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2567 ด้วยความขอบคุณ จากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแม่สะเรียง

Loading

Scroll to Top