กิจกรรมวันธาลัสซีเมีย ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ผู้ป่วยนอก รพ.แม่สะเรียง นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันธาลัสซีเมีย ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพ.ญ.สลิล ตั้งชวาล กุมารแพทย์ ประธานโครงการดำเนินรายการและร่วมเป็นวิทยากรร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานเภสัชกรรม กลุ่มงานแม่และเด็ก และกลุ่มงานโภชนาการ ร่วมกันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคธาลัสซีเมีย การรับประทานยาขับเหล็ก การรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และการคุมกำเนิด ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักของโรคธาลัสซีเมีย ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ทั้งนี้มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้ป่วยธาลัสซีเมีย และผู้ปกครอง รวมทั้งหมดจำนวน 40 ราย

Loading

Scroll to Top