ประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.เขตโรงพยาบาลแม่สะเรียง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมชั้น4 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.แม่สะเรียง

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการชมรม อสม.เขตโรงพยาบาลแม่สะเรียง นำโดยนายธีรเดช ปันนะ ประธานคณะกรรมการ อสม. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชมรม อสม.เขตโรงพยาบาลแม่สะเรียง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 8/2567 ณ ห้องประชุมชั้น4 ตึกผู้ป่วยนอก รพ.แม่สะเรียง เพื่อประชุม สรุปการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน พร้อมชี้แจงการดำเนินงาน คัดกรองมะเร็งครบวงจร งานคัดกรองไอโอดีน การลงพื้นที่ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลแม่สะเรียง

Loading

Scroll to Top