กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับ รร.ไทยรัฐวิทยา33 ณ ลานกิจกรรมรร.ไทยรัฐวิทยา33

กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ร่วมกับ รร.ไทยรัฐวิทยา33 ณ ลานกิจกรรมรร.ไทยรัฐวิทยา33 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย และผลกระทบจากการบริโภคยาสูบ และเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชนไม่ให้เริ่มสูบบุหรี่รวมถึงรับรู้ถึงอันตรายของการเสพติดบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้มีบุคลากรครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 500 ราย

Loading

Scroll to Top