ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสร้าง Care D Plus ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สะเรียง

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ธีรยุทธ ประทีปปัญญพัฒน์ นายแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนสร้าง Care D Plus ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อขับเคลื่อนนโยบายตามที่กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและสื่อสารกับผู้มาใช้บริการโดยให้บุคลากร ตระหนักถึงบทบาทสำคัญของการสื่อสารที่ซัดเจนและเห็นอกเห็นใจว่าเป็นสิ่งสำคัญ ในการดูแล ผู้ป่วย ทั้งนี้มีคณะกรรมการCare D Plus เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Loading

Scroll to Top