ครอบครัวคุณ ณรงค์ อมรขันธ์ มอบเครื่องดูดเสมหะ พร้อมสายให้โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 1 เครื่อง

ครอบครัวคุณ ณรงค์ อมรขันธ์ มอบเครื่องดูดเสมหะ พร้อมสายให้โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 1 เครื่อง โดยมีหน่วยไตเทียมเป็นตัวแทนผู้มอบ ด้วยความขอบคุณ จากคณะผู้บริหารโรงพยาบาลแม่สะเรียง

Loading

Scroll to Top