ช่องทางในการติดต่อโรงพยาบาลแม่สะเรียง

ที่อยู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง

74 หมู่ 1 ถนนเวียงใหม่ ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58110

เบอร์โทรศัพท์ : 053 – 681027,053-681032-4

E-mail : maesariangh@gmail.com

Loading

Scroll to Top