ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน…

อ่านเพิ่มเติม…

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลกระทบสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5เมื่อวันที่…

อ่านเพิ่มเติม…

โรงพยาบาลแม่สะเรียงร่วมเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานปอยส่างลอง โครงการบรรพชาสามเณรและอุปสมบทพระภิกษุ…

อ่านเพิ่มเติม…

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา…

อ่านเพิ่มเติม…

ประชุมตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียฯ…

อ่านเพิ่มเติม…

งานอาชีวอนามัย กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม…

อ่านเพิ่มเติม…

เจ้าหน้าที่รพ.แม่สะเรียงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี…

อ่านเพิ่มเติม…

ประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ครั้งที่…

อ่านเพิ่มเติม…

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับการตรวจเยี่ยมจากทีมนิเทศกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข…

อ่านเพิ่มเติม…

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบ บริการสุขภาพปฐมภูมิ…

อ่านเพิ่มเติม…
1 2 3 4

Loading

Scroll to Top