สถิติ/อัตราป่วย

ข้อมูลสถิติผู้ป่วยและโรคโรงพยาบาลแม่สะเรียง

                 10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก

10 อันดับโรคผู้ป่วยนอก จำนวน
1. Upper respiratory infection  3 926
2. Dyspepsia                   3 273
3. Commond cold 2 819
4. Myalgia                      2 334
5. Diarrhea 1 677
6. Pharingitis      1 637
7. Dermatitis               1 282
8. Dizziness                            1 277
9. Low back pain 845
10. Urinary tract infection 841

 

 

ปี 2551 จำนวน
1. Acute upper respiratory infection 4 653
2. Dyspepsia 1 917
3. Hypertension 1 216
4. Myalgia 1 094
5. Diarrhea 811
6. Bronchitis 801
7. Dermatitis 727
8. Dizziness 626
9. Motorcycle accident 596
10. Urinary tract infection 523

 

 

ปี 2552

จำนวน

1. Acute upper respiratory infection

4 245

2. Dyspepsia 1 946
3. Hypertension 1 276
4. Diarrhea 723
5. Dizziness 710
6. Motorcycle accident 704
7. Low back pain 670
8. Myalgia 635
9. Fever 612
10. Dermatitis 551

 

 

ปี 2553 จำนวน
1. Acute upper respiratory infection 9 015
2. Dyspepsia 2 774
3. Hypertension 1 800
4. Dizziness 1 617
5. Fever 1 414
6. Myalgia 1 395
7.Low back pain          1086
8. Dermatitis 861
9.Diarrhea 726
10. Uninary tract infection 658

 

 

ปี 2554 จำนวน
1. Acute upper respiratory infection 10 004
2. Dyspepsia 3 250
3. Myalgia 2 339
4. Hypertension 2 293
5. Dizziness 1 777
6. Fever 1 721
7. Diarrhea 1 403
8. Low back pain 1 336
9. Uninary tract infection 969
10. Dermatitis 780

 

 

ปี 2555 จำนวน
1. Acute upper respiratory infection 9 015
2. Dyspepsia 2 774
3. Hypertension 1 800
4. Dizziness 1 617
5. Fever 1 414
6. Myalgia 1 395
7. Low back pain 1 086
8. Dermatitis 861
9. Diarrhea 726
10. Uninary tract infection 658

 

 

ปี 2556 จำนวน
1.Acute upper respiratory infection 9 046
2.Dyspepsia 4 069
3.Hypertension 2 487
4.Fever 2 076
5.Dizziness 1 680
6.Diarrhea 1 335
7.Myalgia 1 188
8.acute bronchitis 1 166
9.Low back pain 1 148
10.Urinary tract infection 909

 

 

ปี 2557 จำนวน
1.Acute upper respiratory infection 8 455
2.Dyspepsia 4 255
3.Hypertension 2 569
4.Fever 1 897
5.Dizziness 1 269
6.Diarrhea 1 106
7.Diabetes mellitus 951
8.Low back pain 877
9.Dermatitis 784
10.Myalgia 781

 

 

ปี 2558 จำนวน
1.Acute upper respiratory infection 7 873
2.Dyspepsia 4 679
3.Hypertension 2 966
4.Dizziness 1 760
5.Low back pain 1 136
6.Fever 1 030
7.Diabetes mellitus 964
8.Acute bronchitis 915
9.Dermatitis 904
10.Myalgia 840

 

 

ปี 2559 จำนวน
1.Acute upper respiratory infection 7 724
2.Dyspepsia 4 758
3.Hypertension 3 208
4.Dizziness 1 409
5.Myalgia 1 304
6.Diabetes mellitus 1 102
7.Fever 1 079
8.Low back pain 933
9.Motorcycle Accident 876
10.Acute bronchitis 855

 

 

ปี2560  จำนวน
1.Acute upper respiratory infection 5 773
2.Dyspepsia 4 239
3.Hypertension 3 319
4.Myalgia 1 660
5.Diabetes mellitus 1 209
6.Dizziness 1 133
7.Motorcycle Accident 857
8.Acute bronchitis 847
9.Diarrhea 628
10.Fever 569

 

 

ปี 2561  จำนวน
1.Acute upper respiratory infection 5 253
2.Dyspepsia 4 330
3.Hypertension 3 427
4.Diabetes mellitus 1 300
5.Viral infection 1 239
6.Dizziness 1 224
7.Myalgia 1 044
8.Acute bronchitis 924
9.Low back pain 830
10.Motorcycle Accident 799

 

                         10 อันดับโรคผู้ป่วยใน

ปี 2550 จำนวน
1. Single spontaneous delivery               559
2. Diarrhea                                               374
3. Pneumonia                                       350
4. Hypertension                                                         311
5. Chronic Obstructive Pulmonary                                             309
6. Hypokalemia 233
7. Urinary tract infection 223
8. หมันหญิง 215
9. Malaria 205
10. Ceserean section delivery 197

 

 

 

ปี 2551 จำนวน
1. Pneumonia 571
2. Single spontaneous delivery 490
3. Diarrhea 478
4. Hypokalemia 471
5. Chronic obstructive pulmonary 394
6. Hypertension 369
7. Dyspepsia 349
8. Urinary tract infection 307
9. Caesarean section delivery 247
10. Malaria 232

 

 

ปี 2552 จำนวน
1. Pneumonia 637
2. Hypokalemia 526
3. Single spontaneous delivery 500
4. Chronic Obstructive Pulmonary 485
5. Diarrhea 399
6. Dyspepsia 351
7. Urinary tract infection 341
8. Hypertension 336
9. Malaria 276
10. Caesarean section delivery 274

 

 

ปี 2553 จำนวน
1. Single spontaneous delivery 556
2. Pneumonia 517
3. Chronic Obstructive Pulmonary 493
4. Amoebiasis 476
5. Diarrhea 447
6. Hypertension 398
7. Urinary tract infection 357
8. Malaria 298
9. Dyspepsia 280
10. Caesarean section delivery 236

 

 

ปี 2556 จำนวน
1.Single spontaneous delivery 661
2.Pneumonia 572
3.Chronic obstructive pulmonary disease 540
4.Dengue 329
5.Diarrhea 325
6.Neonatal jaundice 275
7.Acute bronchitis 265
8.Amoebiasis 239
9.Urinary tract infection 222
10.Dyspepsia 185

 

 

ปี 2557 จำนวน
1.Single spontaneous delivery 672
2.Pneumonia 578
3.Chronic obstructive pulmonary disease 483
4. Hypertension 423
5.Dengue 335
6.Neonatal jaundice 322
7.Diarrhea 305
8.Thalassemia 236
9. Amoebiasis 217
10.Dyspepsia 187

 

 

ปี 2558 จำนวน
1.Single spontaneous delivery 600
2.Hypertension 570
3.Pneumonia 514
4.COPD 496
5.Thalassemia 410
6.Amoebiasis 229
7.Dengue 227
8.Caesarean section delivery 213
9.Dyspepsia 206
10.Neonatal jaundice 191

 

 

 

ปี 2559 จำนวน
1.Single spontaneous delivery 617
2.Hypertension 581
3.Pneumonia 537
4.Thalassemia 536
5.COPD 431
6.Dengue 283
7.C/S 240
8.Premature /LBW 189
9.Neonatal Jaundice 160
10.Diarrhea 153

 

 

 

ปี 2560 จำนวน
1.Single spontaneous delivery 648
2.Thalassemia 633
3.Pneumonia 443
4.COPD 386
5.C/S 244
6.appendicitis 222
7.Dyspepsia 186
8.Acute Bronchitis 183
9.Diarrhea 170
10. Asthma 153

 

 

ปี 2561 จำนวน
1.Thalassemia 675
2.Single spontaneous delivery 577
3.Pneumonia 513
4.COPD 392
5.C/S 225
6.appendicitis 189
7.Asthma 188
8.Dyspepsia 185
9.Diarrhea 182
10.Dengue 171