ประกาศเฉพาะกิจ

ขอความร่วมมือ

 

ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่าน
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน QR CODE 
"แม่ฮ่องสอนชนะ"
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

650B5732 FAAA 4B3C BAA1 1FBA5C02879C

 

1 1