ประกาศเฉพาะกิจ

ข้อแนะนำและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ COVID-19

ขอความร่วมมือผู้ที่เข้ามาในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกท่าน
ลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่าน QR CODE
"แม่ฮ่องสอนชนะ"
เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

 

650B5732 FAAA 4B3C BAA1 1FBA5C02879C

136457444 1105692979874007 8129190124694615658 n

 

12